• alt
  Tvorivé
  riešenia
  a nadpriemerná
  podpora
 • alt
  Aktivizácia
  skrytého
  potenciálu
 • alt
  Nová
  doba
  vyžaduje
  nové prístupy
alt

Tvorivé
riešenia

Tvorivosť je sila, ktorá umožňuje meniť naše sny v realitu. Rozvoj tvorivosti v nás stimuluje najintímnejšie spojenie s našou podstatou. Je zdrojom radosti, šťastia a pokroku. My sme orientovaní na hľadanie riešení, ktoré firmám i jednotlivcom pomáhajú vnášať tieto atribúty do každodenného života a umožňujú tak posúvať hranicu možností stale vyššie a vyššie.

objav viac
alt

Rozvoj
osobnosti

Každý z nás má omnoho väčší potenciál ako to, čo aktívne žijeme. Všetci hľadáme úspech, šťastie, dobré vzťahy, peniaze. Rozširovanie osobnostnej výbavy, rozvoj sociálnych zručností, získavanie nových poznatkov, hlbšie sebapoznanie i poznanie druhých a pod. sú nástroje, ktoré určujú rozsah manévrovacieho priestoru každého z nás a rýchlosť i úspešnosť pohybu v ňom. Našim cieľom je zlepšiť vaše možnosti i schopnosti v dosahovaní ambicióznych cieľov a naplnení životného poslania.

objav viac
alt

Cieľová
skupina

Firmy a jednotlivci, ktorí majú záujem o rozvoj svojich soft skills, tvorivosti a osobnostný rast a rozvoj. Obsah i rozsah otvorených kurzov pre verejnosť je uvedený v našej ponuke tréningov. Vnútrofiremné kurzy zabezpečujeme pre ucelené skupiny, kde obsah i rozsah prispôsobíme požiadavkám klienta.