• alt
  Tvorivé
  riešenia
  a nadpriemerná
  podpora
 • alt
  Aktivizácia
  skrytého
  potenciálu
 • alt
  Nová
  doba
  vyžaduje
  nové prístupy

Médiá

Články

Skúmajte svoje pocity

PhDr. Ľudmila Marková zo spoločnosti Almond

Rozvoj intuície je dlhodobý proces. Najskôr je potrebné naučiť sa vnímať svoje pocity, vedieť ich navzájom odlíšiť a vytvoriť si stály kontakt so svojím vnútrom. Pri tom sa mi osvedčilo nasledovné cvičenie...

Objav viac

Zo sveta

Účinné  3 minutové cvičenie, ktoré zlepší pamäť a mozgovú výkonnosť

Zdroj: Natural News

Máte záujem o nezvyčajné  cvičenie na zlepšenie mentálneho zdravia a duševnej čulosti?   Doporučujú ho lekári,  učitelia, rodičia, i pracovný terapeut.


Hoci je to jednoduchá rutina, toto cvičenie prinieslo  pozitívne výsledky u ľudí s poruchami učenia, u autistických detí a tiež u starších ľudí s Alzheimerovou chorobou. Je užitočné pre každý typ nejasného myslenia alebo nechápavosti , dokonca i pre emocionálnu nestabilitu. Dokáže zlepšiť pamäť a zameranie pozornosti a dokonca môže vylepšiť i intelekt. Zdá sa, že funguje u každého bez ohľadu na mentálne schopnosti.

Objav viac