• alt
  Tvorivé
  riešenia
  a nadpriemerná
  podpora
 • alt
  Aktivizácia
  skrytého
  potenciálu
 • alt
  Nová
  doba
  vyžaduje
  nové prístupy

Koučing

Čo je koučing?

Koučing je spolupráca medzi klientom a koučom, ktorá vracia  klientovi späť jeho moc. Deje sa to v procese, ktorý môže trvať niekoľko týždňov až mesiacov. Klient je jediným expertom, ktorý dokáže rozpoznať čo je preňho najlepšie. Kouč pomáha klientovi objaviť, aká môže byť tá jeho „najlepšia“ verzia.  Klient pozná odpovede na všetky otázky alebo problémy, ktoré má v živote, aj keď na prvý pohľad môžu byť zastreté alebo skryté. Kouč pomocou správnych otázok a vhodných nástrojov a techník umožní klientovi tieto odpovede nájsť vo svojom vnútri.

 Čo získate:

Poskytneme vám:

 • - pomoc pri odhalení toho, čo je najdôležitejšie vo vašom živote
 • - pomoc pri zostrojení plánu ako to dosiahnúť
 • - spoluprácu pri odstránení blokád a prekážok, ktoré vám stoja v ceste k dosiahnutiu cieľa
 • - výber vhodnej stratégie  a akcií, ktoré vám umožnia žiť  život, aký chcete