• alt
  Tvorivé
  riešenia
  a nadpriemerná
  podpora
 • alt
  Aktivizácia
  skrytého
  potenciálu
 • alt
  Nová
  doba
  vyžaduje
  nové prístupy

Poradca pre tvorivé riešenia

Pomôže vám nájsť nové spôsoby a formy ako dostať svoju firmu na vyššiu úroveň, rozšíriť činnosť, vniesť nové prvky do aktivít a produkovať tvorivé riešenia. Vychádzajúc z vašich  požiadaviek uskutočníme s vašimi pracovníkmi  kreatívne stretnutie ,  kde sa pomocou brainstormingu a ďalších techník zaktivizuje ich tvorivý potenciál za účelom dosiahnutia stanoveného cieľa.

Výstupom sú konkrétne kroky, opatrenia, stanovenie zodpovednosti  a termíny na realizáciu dosiahnutého riešenia. Celý proces zahŕňa analýzu cieľov, motívov, očakávaných výstupov a časových úsekov pre jednotlivé kroky a dosiahnutie vytýčeného cieľa.