• alt
  Tvorivé
  riešenia
  a nadpriemerná
  podpora
 • alt
  Aktivizácia
  skrytého
  potenciálu
 • alt
  Nová
  doba
  vyžaduje
  nové prístupy

Ako s ľahkosťou zvládať životné výzvy

Častokrát prídu bez varovania, náhle a neočakávane nás zaskočia, narušia náš život, niekedy ho obrátia hore nohami , paralyzujú nás alebo nás privedú do slepej uličky...
Pre jedného to môže byť choroba, pre druhého strata práce, pre ďalšieho partnerova nevera, pre iného strata blízkej osoby alebo neschopnosť nájsť si vysnívaného životného partnera...
Na tieto  životné výzvy, hoci sú súčasťou nášho života, nie je takmer nikto pripravený. Ich účinok je častokrát  dramatický  a samozrejme vždy neželateľný.

V záujme nášho mentálneho i fyzického zdravia je veľmi dôležité ovládať a vlastniť nástroje, ktorými môžeme obmedziť negatívny vplyv situácie, zvýšiť svoju odolnosť na maximálne možnú mieru a v istej miere i ovplyvniť ďalší vývoj situácie pozitívnym smerom. Pretože nie je ani tak dôležité čo sa nám stane ako to, aký tomu pripisujeme význam a ako na to reagujeme.

Cieľ tréningu:

Predstavíme vám sadu „nástrojov“ na to, aby ste dokázali efektívne spracovávať životné výzvy, ktoré sa vo vašom živote vyskytujú alebo môžu vyskytnúť. Naučíte sa s nimi pracovať tak, aby ste získali vhľad do situácie, našli najlepšie riešenia a dokázali posunúť svoj žívot pozitívnym smerom.

Obsah:
Integrácia osobnosti – podmienka osobnostného i duchovného rastu.
Naše názory a postoje ako filtre pri vnímaní i tvorení reality.
Akceptácia verzus rezistencia.
Život a naše očakávania.
Prečo sme často sklamaní.
Mocné nástroje, ktoré každý z nás máme a účinkujú v priebehu pár minút.
Technika emocionálnej slobody EFT.
Rýchle a jednoduché spracovanie emócií.

Rozsah: 2 dni