• alt
  Tvorivé
  riešenia
  a nadpriemerná
  podpora
 • alt
  Aktivizácia
  skrytého
  potenciálu
 • alt
  Nová
  doba
  vyžaduje
  nové prístupy

„Podvedomá“ komunikácia

Tréning je určený všetkým, ktorí pracujú s ľuďmi a používajú komunikáciu ako jeden zo svojich hlavných pracovných nástrojov. Pomôže im poskytovať svoje služby efektívnejšie a kvalitnejšie a zároveň zvýšiť svoj vplyv na ľudí.

Popis tréningu:

Cieľom tréningu je naučiť ľudí ako pôsobiť na druhých rýchlo a efektívne s výsledným skóre výhra -  výhra pre obe strany. Výsledky výskumov dokázujú, že každodenné rozhodovanie a konanie  je vo viac ako 85% ovplyvnené naším podvedomím. Keď viete preniknúť do mysle, postojov, názorov alebo emócií ľudí, vlastníte kľúč, ktorý vám umožní  pracovať s ľuďmi efektívnejšie a s väčším úspechom. Ovládanie základov podvedomej komunikácie je nástrojom, ktorý vám k tomu dopomôže. Použitím poznatkov o podvedomej komunikácii budete môcť vplývať na myslenie druhých spôsobom, ktorý im pomôže rýchlejšie sa  zorientovať  v svojich postojoch, hodnotách a potrebách a efektívne sa rozhodnúť. Tento prístup značne redukuje čas, ktorý musíte použiť v procese predaja alebo presviedčania ľudí. Pomocou neho dokážete pomôcť ľuďom ujasniť si priority a rozhodnúť sa   niekoľkokrát rýchlejšie. Tréning podvedomej komunikácie je o osobnostnom a profesionálnom raste. Prispeje k tomu, aby ste lepšie poznali seba i druhých a rýchlo a efektívne využili toto poznanie v záujme čo najkvalitnejšieho poskytovania vašich služieb klientom. Umožní povzniesť vaše jednanie s ľuďmi o zopár priečok vyššie. Nejde o prázdne triky. Ide o poznanie fungovania nášho „softveru“ . Rozhodnutie kedy a ako toto poznanie využiť bude na vás.

Čo sa na tréningu dozviete:

 • Niektoré špeciálne  komunikačné techniky.
 • Aké  prvky v každej situácii ovplyvňujú to, či  vás v danom momente  majú ľudia radi a veria tomu, čo hovoríte.
 • Slová, ktoré menia ľudské myslenie a proces rozhodovania.
 • Pôsobivé  jazykové formulácie.
 • Prekvapivú pravdu o vyrušení a zmätku.
 • Ako urobiť malé zmeny vo svojom fyzickom zjave, ktoré významne ovplyvnia druhých.
 • 10 Špecifických zákonov ovplyvňovania. Neznalosťou týchto zákonov ľudia veľa strácajú.
 • 10 mocných presvedčovacích stratégií, ktoré fungujú s veľkou presnosťou a bez omylu.
 • Ako komunikovať so svojim podvedomím.
 • Aké informácie vysielame paralelne so svojou vedomou komunikáciou  a nemáme o nich ani tušenie.

A veľa ďalších informácií a poznatkov o najnovších a najefektívnejších  technikách pôsobenia na ľudí.

Trvanie: 6 hod
Cena: 120 EUR vrátane DPH