• alt
  Tvorivé
  riešenia
  a nadpriemerná
  podpora
 • alt
  Aktivizácia
  skrytého
  potenciálu
 • alt
  Nová
  doba
  vyžaduje
  nové prístupy

Škola osobného rozvoja

Škola rozvoja osobnosti je zameraná na získanie majstrovstva vo vedomom žití. Výsledkom je rozvoj vedomia, intenzívnejšie využitie vášho potenciálu a vedomé tvorenie vášho života. Každý ročník školy osobného rozvoja je spracovaný tak, aby ste už po prvých stretnutiach pocítili pozitívnu zmenu vo svojom živote. ŠRO je orientovaná  hlavne na praktické cvičenia. Aplikáciou najnovších poznatkov o potenciále a sile ľudskej mysle a použitím nových účinných techník a metód z oblasti sebarozvoja   významne posuniete hranice svojich možností smerom k plnšiemu, spokojnejšiemu, produktívnejšiemu a úspešnejšiemu životu.


Témy:

Žijeme ako roboty ? Ako sa rýchlo zbaviť závislostí  a nepríjemných návykov. Mechanizmus v nás, ktorý riadi naše akcie, očakávania i materializáciu udalostí v našom živote. 5 krokov ako efektívne pracovať  s nežiadúcimi emocionálnymi stavmi. Práca so zmenou. Ego. Čo to je, ako s ním viesť dialóg a získať ho pre spoluprácu na svojom duchovnom  a osobnostnom raste.  Jednoduchý prostriedok, ktorý pomôže výchovne  vplývať na vaše deti , účinne ovlyvňovať ľudí a bez  rezistencie  dostať potrebnú správu do ich podvedomia. Práca so životnými skúsenosťami. Vplyvy z okolia, ktoré  si zväčša neuvedomujeme ale napriek tomu podľa nich konáme, mnohokrát aj vo svoj neprospech. Čo sú naše „ spúšťače“, ktoré ak niekto  zaktivizuje, dostane nás tam, kde nás chce mať. Sny. Synchronicita . Animus a anima. O čom sú ľúbostné vzťahy. Koho vlastne hľadáme? Efektívne techniky, ktoré nám pomôžu rýchlejšie sa dostať do cieľa, odstrániť prekážky a naštartovať správnu cestu.  Ako dosiahnuť to, čo si želáme. Ako odhaliť balvany, ktoré bránia prúdeniu radosti a hojnosti na našej životnej ceste a ako ich hravo odstrániť. Ako si čo najdlhšie udržať dobrý fyzický i psychický stav.
 
Trvanie: 2 dni