• alt
  Tvorivé
  riešenia
  a nadpriemerná
  podpora
 • alt
  Aktivizácia
  skrytého
  potenciálu
 • alt
  Nová
  doba
  vyžaduje
  nové prístupy

Účinné 3 minutové cvičenie, ktoré zlepší pamäť a mozgovú výkonnosť

Máte záujem o nezvyčajné  cvičenie na zlepšenie mentálneho zdravia a duševnej čulosti? Doporučujú ho lekári,  učitelia, rodičia, i pracovný terapeut.

Hoci je to jednoduchá rutina, toto cvičenie prinieslo  pozitívne výsledky u ľudí s poruchami učenia, u autistických detí a tiež u starších ľudí s Alzheimerovou chorobou. Je užitočné pre každý typ nejasného myslenia alebo nechápavosti , dokonca i pre emocionálnu nestabilitu. Dokáže zlepšiť pamäť a zameranie pozornosti a dokonca môže vylepšiť i intelekt. Zdá sa, že funguje u každého bez ohľadu na mentálne schopnosti.

Ako toto jednoduché cvičenie robiť

Postavte sa tak, aby vaše chodidlá boli od seba na šírku ramien a špičky nôh smerovali dopredu. Chyťte svoj pravý ušný bolec s palcom a prstom svojej ľavej ruky. Prekrížte svoju ľavú ruku cez pravú a urobte to isté použijúc  pravú ruku na ľavé ucho. Potom choďte do drepu ako sa najviac dá a pri tom sa  nadýchnite . Možno sa to zdá trochu neprirodzené ale tak to má byť . Nadýchnite sa vtedy ako idete do drepu.

Potom sa postavte a pri tom vydýchnite. Takže dýchanie musí byť synchronizované s drepmi. Pokračujte s týmto pohybom opakovane a držte si pri tom ušné bolce  a robte to 3 minúty. Možno to bude na prvýkrát veľa, takže môžete začať s jednou minutou. Môžete to zvýšiť až na 5 minút ale 3 minúty sú dostatočne účinné. Môže to robiť každý a v každom veku a malo by sa to robiť denne až kým sa hmla z mozgu nerozplynie.


Ako to funguje

Lekár z Los Angeles dr. Eric Robins hovorí, že mozgové bunky  a neurony sú týmto jednoduchým cvičením energetizované. Predpisuje ho svojim pacientom a má výborné výsledky.  Jeden jeho príklad je mladík, ktorý v škole zaostáva. Po tom ako začal s týmto cvičením stal sa výborným študentom.

Yalský  neurobiolog dr. Eugenius Ang hovorí, že ušné bolce, ktoré sú pri cvičení držané sú akupunktúrne body, ktoré stimulujú nervové dráhy v mozgu. Mozgové hemisféry sú na opačných stranách ušných bolcov Použitím opačných rúk na stlačenie ušných bolcov môže mať niečo do činenia so spôsobom ako sú usporiadané naše jemné energie. Dr. Ang ukázal, že výsledky EEG záznamov /elektroencefalogram/po tomto cvičení indikujú, že pravá a a ľavá hemisféra mozgu sa stali synchronizovanými . Dr. Ang hovorí:  ...“ toto je ideálne hemosferické usporiadanie, ktoré je v súčasnosti nezvyčajné. Je to niečo,  čo sa pokúšajú dosiahnúť drahé CDčká  mozgových technológií produkovaním /subliminálnych/  podprahových zvukov , ktoré pôsobia na mozog, ktorý je pripojený k počuteľným zvukom cez sluchadlá." Dr. Ang tiež denne robí tieto cvičenia.


Ako to začalo

Cvičenie predstavil Majster liečenia pránou  Koa Chok Sul vo svojej  knihe SuperBrain Yoga a osobne ho učil , okrem ďalších technik, na svojich lekciách. Je to ľahký a lacný spôsob ako si zlepšiť pamäť, mentálnu jasnosť a zameranie pozornosti a tiež pomôcť tým, ktorí majú mentálne poruchy. Stojí za to to vyskúšať.

Zdroj: Natural News